Οι Έλληνες και οι ξένες γλώσσες

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι σύγχρονοι Έλληνες παρουσιάζουν αυξημένη γλωσσομάθεια. Αν και δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τα υψηλά ποσοστά γλωσσομάθειας που απαντιούνται σε ορισμένες κεντροευρωπαϊκές ή σκανδιναβικές χώρες, βρίσκονται ήδη σε πολλή καλύτερη θέση, στους σχετικούς πίνακες, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 44,8% των Ελλήνων ηλικίας 25-64 ετών δηλώνει ότι μιλάει μια ξένη γλώσσα (35,7% ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το 33,4% δηλώνει ότι δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα (36,2%, ο μέσος όρος στην ΕΕ) και το 21,9% δηλώνει ότι μιλάει δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες (28,1%, ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ). Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών που διδάσκονται τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα καταγράφονται στην Ελλάδα (92%), στην Ιταλία (74%) και στην Ιρλανδία (73%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, τα Αγγλικά είναι η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα, αφού τη μιλούν -ανεξαρτήτως επιπέδου- περίπου οι μισοί Έλληνες, ενώ με μικρότερα ποσοστά διείσδυσης κινούνται τα Γαλλικά και τα Γερμανικά. Μικρό είναι το ποσοστό του πληθυσμού που μιλάει τα Ιταλικά. Συνολικά, οι Έλληνες που ομιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα ανέρχονται σε περίπου 50%.

Οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες μαθαίνουν ξένες γλώσσες είναι πολλοί, π.χ. η ευκολία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, η αναπτυγμένη επιθυμία επικοινωνίας με τους άλλους λαούς, το αυξημένο ενδιαφέρον τους για να επισκεφθούν ή και να ζήσουν σε ξένες χώρες, η πρόσβαση στην απαιτητική αγορά εργασίας του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου κ.ά.

Στην Ελλάδα η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι συνυφασμένη κατά κανόνα με την ιδιωτική εκπαίδευση, και κυρίως με τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στα οποία τα παιδιά ξοδεύουν περίπου 5 ώρες την εβδομάδα. Λειτουργούν πάνω από 7.350 φροντιστήρια ξένων γλωσσών και σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, η συνολική δαπάνη για εκμάθηση ξένων γλωσσών ξεπερνάει τα 440 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία (ήδη από τις πρώτες τάξεις δημοτικού) αρχίζουν να πηγαίνουν σε φροντιστήρια προκειμένου να αρχίσουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την οποία συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους θητείας, ακόμα και στα φοιτητικά τους χρόνια. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ξένες γλώσσες διδάσκονται και στο σχολείο, αλλά η διδασκαλία δεν γίνεται με τόσο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο – κυρίως όσον αφορά στα δημόσια σχολεία- καθότι τα μαθήματα ξένων γλωσσών θεωρούνται δευτερεύοντα. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι μαθητές επιλέγουν τα φροντιστήρια.

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών επισφραγίζεται με την απόκτηση πτυχίων για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας (π.χ. Lower, Proficiency για τα Αγγλικά). Τα πτυχία αυτά αποκτούνται ύστερα από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα σε πανελλήνιο επίπεδο. Η απόκτηση πολλών τέτοιων πτυχίων αυξάνει τα προσόντα των νέων και τους δημιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτει στο γραφείο για πτυχιακές εργασίες και φοιτητικές εργασίες  Diploma Line.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Blog Stats

    • 24,440 hits
  • ΑΡΧΕΙΟ

%d bloggers like this: