ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε αυτό το άρθρο συνοψίζουμε τα βασικά είδη των φοιτητικών εργασιών με στόχο να ενημερώσουμε κυρίως τους νέους φοιτητές.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καλούνται να εκπονήσουν γραπτές εργασίες, οι οποίες αξιολογούνται από τους καθηγητές-συμβούλους τους και συμβάλλουν στον τελικό βαθμό του μαθήματος που παρακολουθούν και γενικότερα στο βαθμό του πτυχίου τους.

Φοιτητικές εργασίες: Τα βασικότερα είδη των φοιτητικών εργασιών

Προπτυχιακές εργασίες

Οι απλές φοιτητικές εργασίες μπορεί να είναι απαλλακτικές σε ένα μάθημα (δηλαδή ο φοιτητής δεν δίνει εξετάσεις) ή προσθετικές στο βαθμό. Το είδος αυτών των εργασιών ποικίλλει, μπορεί δηλαδή να είναι από απλές ασκήσεις ως πολύπλοκες εργασίες με μελέτες περιπτώσεων όπου ο φοιτητής καλείται να δράσει όπως θα έκανε και στην πραγματικότητα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τη φύση του πτυχίου αλλά και από το επίπεδο των σπουδών.

Πτυχιακές εργασίες

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το αποκορύφωμα των σπουδών του φοιτητή, ο οποίος καλείται στο τέλος των σπουδών του και αφού έχει περάσει όλα τα μαθήματα να εκπονήσει μια εργασία μεγάλης έκτασης (συνήθως οι πτυχιακές εργασίες κυμαίνονται από 50 μέχρι 100 σελίδες), η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συνδυάζει μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες που ο φοιτητής απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Διπλωματικές εργασίες

Τη διπλωματική εργασία καλείται να την εκπονήσει ο φοιτητής μετά το πέρας των μεταπτυχιακών του σπουδών. Οι διπλωματικές εργασίες είναι πολύ πιο απαιτητικές από τις φοιτητικές, καθώς τις περισσότερες φορές απαιτούν τη διεξαγωγή έρευνας. Η έρευνα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως έρευνα σε εργαστήρια, πειράματα, διανομή ερωτηματολογίων, διεξαγωγή συνεντεύξεων κτλ. Στις ερευνητικές εργασίες είναι πολύ σημαντικό ο φοιτητές να συνδέσει τα ευρήματα της έρευνάς του με τη βιβλιογραφία και να δικαιολογήσει το λόγο που επέλεξε τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.

Διδακτορικές διατριβές

Η διδακτορική διατριβή είναι η πιο απαιτητική από όλα τα είδη των εργασιών, καθώς οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να έχει να προτείνει κάτι καινούριο στην έρευνα και σε αυτό το σημείο διαφέρει από τις απλές φοιτητικές εργασίες. Ο υποψήφιος διδάκτορας χρειάζεται να δείξει όχι απλά ότι γνωρίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά να δημιουργήσει «νέα γνώση». Γι’ αυτό και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής απαιτεί μεγάλο κόπο αλλά και χρόνο, αφού διαρκεί συνήθως 4 χρόνια και ίσως και περισσότερο.

Φοιτητικές εργασίες και δυσκολίες

Αν έχετε δυσκολίες στο να διεκπεραιώσετε τις πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες ή άλλες φοιτητικές εργασίες κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, απευθυνθείτε στο γραφείο μας! Μπορούμε και έχουμε τη διάθεση να σας βοηθήσουμε!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Blog Stats

    • 24,441 hits
  • ΑΡΧΕΙΟ

%d bloggers like this: