ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ

University of California Student Reading

Οι φοιτητές που σπουδάζουν από απόσταση, όπως είναι οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καλούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να εκπονήσουν πολλές εργασίες. Οι γραπτές εργασίες προϋποθέτουν σύνθεση, ανάπτυξη και κριτική επεξεργασία των ήδη υπάρχουσων αλλά και νέων γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που ζητείται να αναπτυχθεί η προσωπική γνώμη του κάθε φοιτητή, καθώς αυτό που τελικά βαθμολογείται είναι η αφομοίωση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης και όχι η μηχανιστική εκμάθησης της. Ο τρόπος εξάλλου με τον οποίο οργανώνονται τα θέματα των εργασιών (π.χ. συνθετικές ερωτήσεις ανάπτυξης) στοχεύει περισσότερο στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης παρά της στείρας απομνημόνευσης.

Οι βασικές δυσκολίες στις εργασίες ΕΑΠ

Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες κατά την εκπόνηση των εργασιών τους. Οι δυσκολίες αυτές έγκεινται στα εξής:

– Κατανόηση του θέματος της εργασίας και σύνδεσή του με τη διδακτέα ύλη

– Αναζήτηση της κατάλληλης βιβλιογραφίας

– Σύνθεση και δόμηση της εργασίας

– Τεκμηρίωση με βιβλιογραφικές παραπομπές

Ποιοι οι βασικοί λόγοι για τις δυσκολίες των φοιτητών ΕΑΠ

Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι οι φοιτητές καλούνται να μάθουν μόνοι τους στο σπίτι, μακριά από το διδάσκοντα και τους συμφοιτητές τους. Έτσι, πολλές φορές έχουν πολλές απορίες που δεν μπορούν να λύσουν είτε επειδή δεν βοηθιούνται κατάλληλα από το εκπαιδευτικό υλικό είτε επειδή δεν μπορούν να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές τους.

Συμβουλές για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες στις εργασίες ΕΑΠ

Βασικές συμβουλές για να ανταποκριθεί ένας φοιτητής στις απαιτήσεις μιας εργασίας (εργασίες ΕΑΠ και εργασίες ΑΠΚΥ) είναι:

– να αναζητήσει τις πληροφορίες και τις πηγές γνώσεων (π.χ. βιβλία, διαδίκτυο),

– να κάνει ένα πλάνο της εργασίας του (εισαγωγή, κύριο μέρος, επίλογος),

– να συνθέσει την εργασία του προσεχτικά αξιοποιώντας κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές για το θέμα του,

– να κάνει στο τέλος ένα γενικό έλεγχο της εργασίας του (γραμματική, συντακτικό, συνοχή του κειμένου).

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως το γράψιμο μιας τέλειας εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση και χρόνο να τελειοποιηθεί, καθώς δεν έχουν όλοι οι φοιτητές δεξιότητα στο χειρισμό του λόγου, ενώ πολλοί δυσκολεύονται να τεκμηριώσουν τα λεγόμενά τους με βιβλιογραφικές παραπομπές και να παρουσιάσουν στο κείμενό τους μια σύνθετη και δομημένη σκέψη.

Το γραφείο μας είναι ανοιχτό και ενημερωμένο σχετικά με το πώς μπορείτε να εκπονήσετε με επιτυχίας τις εργασίες ΕΑΠ. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το γραφείο μας στη διεύθυνση diplomaline.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Blog Stats

    • 24,439 hits
  • ΑΡΧΕΙΟ

%d bloggers like this: