ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ             Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει προγράμματα σπουδών που αφορούν την ανταλλαγή φοιτητών, όπως είναι τα Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci. Το Socrates είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό θεμελιώνεται στα άρθρα 149 και 150 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου … Continue reading

ΣΧΟΛΕΣ ΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πολλοί Έλληνες επιδιώκουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Ένα πτυχίο ΜΒΑ δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να αποκτήσει κάποιος υψηλά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά επίσης αποτελεί ευκαιρία για να αναπτυχθεί προσωπικά και επαγγελματικά. Με τις σπουδές ΜΒΑ οι φοιτητές μπορούν να … Continue reading

Οι Έλληνες και οι ξένες γλώσσες

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Οι σύγχρονοι Έλληνες παρουσιάζουν αυξημένη γλωσσομάθεια. Αν και δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τα υψηλά ποσοστά γλωσσομάθειας που απαντιούνται σε ορισμένες κεντροευρωπαϊκές ή σκανδιναβικές χώρες, βρίσκονται ήδη σε πολλή καλύτερη θέση, στους σχετικούς πίνακες, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 44,8% των Ελλήνων ηλικίας 25-64 ετών δηλώνει ότι μιλάει … Continue reading

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ   Στην Ελλάδα τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν στην αγορά εργασίας, γι’ αυτό και πολλοί θέλουν να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα είτε αναζητούν την πρώτη τους εργασία είτε έχουν κάνει ήδη τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Ο προσφορότερος τρόπος, ύστερα από την απόκτηση πτυχίου, είναι η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου … Continue reading

  • Blog Stats

    • 24,442 hits
  • ΑΡΧΕΙΟ