ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ

Οι φοιτητές που σπουδάζουν από απόσταση, όπως είναι οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καλούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να εκπονήσουν πολλές εργασίες. Οι γραπτές εργασίες προϋποθέτουν σύνθεση, ανάπτυξη και κριτική επεξεργασία των ήδη υπάρχουσων αλλά και νέων γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που ζητείται να αναπτυχθεί … Continue reading

  • Blog Stats

    • 25,766 hits
  • ΑΡΧΕΙΟ